contabilitate, financiara, consultanta, audit, depunere bilant, taxe, impozite, fiscalitate, balanta, resurse umane, protectia muncii, partener, asistenta credite

Menu:

Home > Planul de conturi Clasa 1 - Conturi de capitaluri

Planul de conturi Clasa 1 - Conturi de capitaluri
(conform cu Directiva a IV-a a CEE)

10 Capital si rezerve

101 Capital social
1011 Capital social subscris nevarsat (P)
1012 Capital subscris varsat (P)
1015 Patrimoniul religiei (P)
1016 Patrimoniul public (P)
104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune (P)
1042 Prime de fuziune (P)
1043 Prime de aport (P)
1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
105 Rezerve din reevaluare (P)
106 Rezerve
1061 Rezerve legale (P)
1063 Rezerve statuare (P)
1064 Rezerve de valoare justa (P) (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.)
1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1068 Alte rezerve (P)
107 Rezerve din conversie (B)
108 Interese minoritare (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.)
1081 Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082 Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)
109 Actiuni proprii
1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092 Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)

11 Rezultatul reportat

117 Rezultatul reportat (B)
1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29) (A/P) (Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene (A/P)

12 Rezultatul exercitiului

121 Profit si pierdere (B)
129 Repartizarea profitului (A)

13 Subventii pentru investitii

131 Subventii pentru investitii (P)
132 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
133 Donatii pentru investitii (P)
134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
138 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
1511 Provizioane pentru litigii (P)
1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513 Provizioane pentru dezafectare de imobilizari (P) (Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari.)
1514 Provizioane pentru restructurare (P)
1515 Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516 Provizioane pentru impozite (P)
1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (P)

16 Imprumuturi si datorii asimilate

161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
1614 Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615 Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617 Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162 Credite bancare pe termen mediu si lung (P)
1621 Credite bancare pe termen mediu si lung (P)
1622 Credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta (P)
1623 Credite externe guvernamentale (P)
1624 Credite externe garantate de stat (P)
1625 Credite externe garantate de banci (P)
1626 Credite de la trezoreria statului (P)
1627 Credite bancare interne garantate de stat (P)
166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare (P)
1661 Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663 Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni (P)
1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen mediu si lung (P)
1685 Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686 Dobanzi aferente datoriilor legate de participatii (P)
1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii assimilate (P)
169 Prime privind rambursarea obligatiunilor(A)
sus