contabilitate, financiara, consultanta, audit, depunere bilant, taxe, impozite, fiscalitate, balanta, resurse umane, protectia muncii, partener, asistenta credite

Menu:

Home > Planul de conturi Clasa 2 - Conturi de imobilizari

Planul de conturi Clasa 2 - Conturi de imobilizari
(conform cu Directiva a IV-a a CEE)

20 Imobilizari necorporale

201 Cheltuieli de constituire (A)
203 Cheltuieli de cercetare si dezvoltare (A)
205 Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare (A)
207 Fond comercial(A)
2071 Fond comercial pozitiv (A) (acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate)
2075 Fond comercial negativ (P) (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
208 Alte imobilizari necorporale(A)

21 Imobilizari corporale

211 Terenuri(A)
2111 Terenuri(A)
2112 Amenajari de terenuri(A)
212 Constructii
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(A)
2131 Echipamente tehnologice(A) (utilaje)
2132 Aparate de masura, control si reglare(A)
2133 Mijloace de transport(A)
2134 Animale de munca si plantatii(A) Active imobilizate
214 Mobilier, birotica, echipamente de protectie si altele(A)

23 Imobilizari in curs

231 Imobilizari corporale in curs(A)
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(A)
233 Imobilizari necorporale in curs(A)
234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale(A)

26 Imobilizari financiare

261 Titluri de participare detinute in cadrul grupului(A)
263 Imobilizari sub forma de interese de participare(A)
264 Titluri puse īn echivalenta (A) (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
265 Alte titluri imobilizate (A)
267 Creante imobilizate
2671 Sume datorate de filiale(A)
2672 Dobanzi aferente sumelor datorate de filiale(A)
2673 Imprumuturi acordate pe termen lung(A)
2674 Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
2675 Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676 Dobānda aferenta īmprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2678 Alte creante imobilizate(A)
2679 Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)
269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare(P)
2691 Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692 Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693 Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

28 Amortizari privind imobilizarile

280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire(P)
2803 Amortizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare(P)
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare(P)
2807 Amortizarea fondului commercial (P) (acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.)
2808 Amortizarea altor imobilizari corporale(P)
281 Amortizari privind imobilizarile corporale
2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri(P)
2812 Amortizarea constructiilor(P)
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor(P)
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale(P)

29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale(P)
2903 Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905 Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2907 Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (P) (acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate)
2908 Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale(P)
2911 Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912 Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2914 Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs(P)
2931 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
2933 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)
296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare(P)
2961 Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
2962 Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964 Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
2965 Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
2966 Ajustari pentru pierderea de valoare a īmprumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)
sus