contabilitate, financiara, consultanta, audit, depunere bilant, taxe, impozite, fiscalitate, balanta, resurse umane, protectia muncii, partener, asistenta credite

Menu:

Home > Planul de conturi Clasa 7 - Conturi de venituri

Planul de conturi Clasa 7 - Conturi de venituri
(conform cu Directiva a IV-a a CEE)

70 Cifra de afaceri neta

701 Venituri din vanzarea produselor finite(P)
702 Venituri din vanzarea semifabricatelor(P)
703 Venituri din vanzarea produselor reziduale(P)
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate(P)
705 Venituri din studii si cercetari(P)
706 Venituri din revedente, locatii de gestiune si chirii(P)
707 Venituri din vanzarea marfurilor(P)
708 Venituri din activitati diverse(P)

71 Variatia stocurilor

711 Variatia stocurilor(P)

72 Venituri din productia de imobilizari

721 Venituri din productia de imobilizari necorporale(P)
722 Venituri din productia de imobilizari corporale(P)

74 Venituri din subventii de exploatare

741 Venituri din subventii de exploatare(P)
7411 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri)
7412 Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413 Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416 Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418 Venituri din subventii de exploatare pentru dobānda datorata

75 Alte venituri din exploatare

754 Venituri din creante reactive(P)
758 Alte venituri din exploatare(P)
7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati(P)
7582 Venituri din donatii si subventii primite(P)
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital(P)
7584 Venituri din subventii pentru investitii(P)
7588 Alte venituri din exploatare(P)

76 Venituri financiare

761 Venituri din imobilizari financiare(P)
7611 Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613 Venituri din interese de participare
762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt(P)
763 Venituri din creante imobilizate(P)
764 Venituri din investitii financiare(P)
7641 Venituri din imobilizari financiare cedate(P)
7642 Venituri din investitii financiare cedate(P)
765 Venituri din diferente de curs valutar(P)
766 Venituri din dobanzi(P)
767 Venituri din sconturi obtinute(P)
768 Alte venituri financiare(P)

77 Venituri extraordinare

771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare(P)

78 Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie

781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane pentru riscurisi cheltuieli(P)
7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor(P)
7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P)
7815 Venituri din fondul comercial negativ (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate)
786 Venituri financiare din provizioane
7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare(P)
7864 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P)
sus